קורס פרקטיקום | קבוצת גושרים

קורס פרקטיקום

פרטי הקורס

התוכנית מיועדת לבוגרי קורס בסיסי בגישור, של 60 שעות, ובעלי תעודת בוגר של מוסד הכשרה מוכר.
תוכנית פרקטיקום בגישור עודכנה לאחרונה על ידי משרד המשפטים ודורשת עמידה בשורה של התניות ומטלות, הן מצד המדריכים והן מצד המתמחים. התוכנית שאנו מציעים נבנתה על פי הנחיות ואמות המידה המעודכנות.

לפרטים נוספים, בירור מועדים (קורסי בוקר או אחרה”צ) והרשמה אנא צרו קשר בטלפון 050-6979012;

072-2118181; 6202*,
או מלאו את טופס ההרשמה ואנו נחזור אליכם במהרה. 

תיאור הקורס

כללי
התוכנית מיועדת לבוגרי קורס בסיסי בגישור, של 60 שעות, ובעלי תעודת בוגר של מוסד הכשרה מוכר.
תוכנית פרקטיקום בגישור עודכנה לאחרונה על ידי משרד המשפטים ודורשת עמידה בשורה של התניות ומטלות, הן מצד המדריכים והן מצד המתמחים. התוכנית שאנו מציעים נבנתה על פי הנחיות ואמות המידה המעודכנות. גם אנחנו כמדריכים עברנו לאחרונה הליך של מכרז ונכללנו ברשימה העדכנית של מדריכי פרקטיקום מוסמכים.

מטרות הקורס
הכשרת והסמכת מגשרים מקצועיים וציודם בתעודת בוגר התוכנית
שכלול מיומנות לניהול תהליך גישור כדרך ליישוב סכסוכים
התנסות מעשית מודרכת בגישורי אמת

שיטת העבודה
הקורס ינוהל בקבוצה, בסדרה של 15 מפגשים בני 5 שעות שעון לפחות לכל מפגש. המפגשים כוללים גישור בפועל ע”י המתמחים, צפיה בגישורים, משוב והפקת למידה מהצפיה, חומרים תיאורטיים ועמידה במטלות עיוניות ומעשיות.

חובות המתמחים
א. נוכחות של 80% לפחות מהמפגשים
ב. מפגשי למידה
סדנת מבוא – הכרת תכנית פרקטיקום בגישור והמסגרת שבה היא מתקיימת, ורענון תכני קורס הגישור הבסיסי
סדנת תוכן – הכרת עולם התוכן של הסכסוכים בבית המשפט לתביעות קטנות ובבית משפט השלום
יחידה העוסקת במתן משוב ובקבלתו
סדנה בנושא הסדר גישור – דיון במאפייניו המיוחדים של הסדר גישור ובניסוחו
יחידה בנושא תיאום – הכנה ותרגול לקראת התנסות המגשרים בצירוף בעלי הדין להליך הגישור
סדנת מהו״ת – סדנת היכרות ותרגול של מודל פגישת מהו״ת
סדנת חוק ומשפט – קריאה והכרות עם חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, סעיפים 79א עד 79ד והתקנות מכוחם: תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ״ג-1993 ותקנות בתי המשפט (מינוי מגשר), התשנ״ו-1996. קריאה והיכרות עם פרק ז׳1 לתקנות סדר הדין האזרחי- התשמ״ד
למגשרים (שאינם עורכי דין) תינתן גם השתלמות קצרה על בית המשפט לתביעות קטנות
ג. צפייה
– כל מתמחה יצפה ב-6 הליכי גישור מלאים לפחות, ויתעד אותם בכתב, תוך כדי הצפייה, לצורך מתן משוב. הצפייה הראשונה תהיה בגישור שינוהל על-ידי המדריך (ים).
– כל מתמחה ייתן משוב על בסיס התיעוד שערך, וישתתף בדיון על כל הליכי הגישור בהם צפה.
– כל מתמחה יתעד בכתב 2 הליכי גישור לפחות בהם צפה, בסמוך לאחר הצפייה.
ד. צירוף בעלי דין להליך הגישור (“תיאום תיקים”)
כל מתמחה יתנסה בצירוף בעלי דין להליך הגישור ב-4 תיקים לפחות. שתי ההתנסויות הראשונות ייערכו בנוכחות מדריך, ועל כלל ההתנסויות תינתן הדרכה.
ה. ניהול הליכי גישור
כל מתמחה ינהל 6 הליכי גישור לפחות.
ההתנסות הראשונה תיעשה לצד המדריך. ההתנסויות האחרות ייעשו ביחד עם מגשרים עמיתים או באופן עצמאי.
כל מגשר יקבל משוב ממדריך על כל אחד מהליכי הגישור שבהם התנסה כמגשר.
כל מגשר ישתתף בדיון בסוגיות הקשורות להליכי הגישור בהם התנסה כמגשר.
כל מגשר ישתתף בדיון בשאלות אתיות שיעלו מהליכי הגישור בהם התנסה כמגשר.

תעודת סיום
מתמחה שמילא את כל מרכיבי התוכנית יקבל עם סיומה תעודה מטעם “גושרים”, בה יצוין כי החניך סיים את תוכנית הפרקטיקום המוכרת על-ידי הנהלת בתי המשפט. לתעודה תצורף הערכה בכתב של המדריך על אודות מידת התאמת החניך לשמש כמגשר בתיקי בתי משפט.
צוות המדריכים
כל המדריכים שלנו קבלו את הסמכת משרד המשפטים להדרכת פרקטיקום.
סגל המדריכים שלנו כולל את: עו”ד יעל עזרתי, ד”ר דיויד שמעוני, מר רפי סהר, עו”ד גלי פילובסקי, עו”ד מיכל מילוא, עו”ד טליה סמואלוב, עו”ד מיכל לנדאו. ⌈הכירו את המדריכים שלנו⌉

תכניות המשך וגישור במערכת המשפטית
מנהל בתי המשפט מוביל בשנים האחרונות תהליך במסגרתו נקבעים סטנדרטים בהם יש לעמוד ע”מ לגשר בתיקים המופנים ממנהל בתי המשפט. תוכנית פרקטיקום בגישור המוצעת כאן היא תנאי בסיסי להכלל ברשימת מגשרי “מהו”ת” , כחלק מתנאים נוספים. הגישורים שהמתמחים מגשרים בפרקטיקום בגישור נחשבים במניין הגישורים שעליהם להציג לצורך עמידה במכרז מהו”ת.

דילוג לתוכן